Hướng dẫn

Mình đã tốn mất cả buổi sáng chỉ để cài và gỡ ruby. Dùng cả brew để cài nhưng mà kết quả không khả thi mấy. Kết quả lỗi bạn có thể nhận được như sau:

install cocoadpod While executing gem … (Gem::FilePermissionError)

/Library/Ruby/Site/2.6.0/rubygems.rb:265:in `find_spec_for_exe': can't find gem cocoapods (>= 0.a) with executable pod (Gem::GemNotFoundException)
    from /Library/Ruby/Site/2.6.0/rubygems.rb:284:in `activate_bin_path'
    from /usr/local/bin/pod:23:in `<main>'

Do vậy để tiết kiệm thời gian cho anh em nào đang gặp vấn đề sử dụng cocoadpods trên M1, mình sẽ cho anh em các dòng lệnh sau, đã test và chạy thành công trên M1 của mình.

Đầu tiên anh em cần bỏ qua python mặc định của Mac, bản 2.6.0 của thằng cha này nó không cho các bạn sửa đổi gì cả, nên mới sinh ra lỗi permission. Do vậy anh em nên cài bản Ruby khác từ trên mạng về. Và mình dùng công cụ RVM để cài nha. Bỏ qua thằng brew đi vì nó cũng lắm lỗi vãi loz. RVM cài ruby rất dễ anh em yên tâm nha. Nếu anh em đã lỡ cài bằng Brew mà vẫn lỗi tùm lum thì anh em gõ lệnh sau để nó xóa hẳn đi cho lành:

brew uninstall cocoapods

Anh em mở Terminal ra và gõ các lệnh sau nhé:

Bước 1: cài GnuPG:

Bước 2: tiếp theo anh em cần cài GPG keys để xác thực vào server tụi nó. Trông nó khá nguy hiểm nhưng anh em yên tâm vì mình có tìm hiểu trước rồi và thấy nó chỉ là xác thực mà thôi:

Bước 3: Anh em cài RVM:

Vậy là đã xong RVM. Bây giờ để check list xem có ruby nào trong đó chưa anh em gõ tiếp:

Nếu anh em chưa cài thì nó show dòng chữ sau:

No rvm rubies installed yet. Try ‘rvm help install’.

Bây giờ đến phần chính là cài Ruby nè. Ở đây anh em cài bản 2.7.0 nhé:

Rồi anh em gõ rvm list 1 lần nữa và check. Nếu nó show ra “ruby-2.7.1 [ x86_64 ]” là thành công nhé.

Anh em muốn nó làm bản ruby mặc định thì rõ:

Hoặc gõ:

rvm --default use 2.7.1

Nhiều khi anh em cần gõ lệnh rvm reload rồi mới gõ lệnh trên nhé.

Bonus: Nếu anh em muốn cài thêm ssl thì phang 2 lệnh sau vào:

Cuối cùng anh em cài cocoadpods:

OK, bây giờ để kiểm tra thì anh em vô thư mục source code, rồi gõ thử pod install nhé.

Nếu vẫn lỗi thỉ để comment dưới mình sẽ hỗ trợ. Chúc anh em happy coding.

User Avatar

Code Toàn Bug

Code nhiều bug nhiều!

3 thoughts on “Cách cài cocoapods trên Mac M1(Mac silicon)

  1. Mình làm theo mà vẫn k cài được. Bạn có thể hỗ trợ mình được k ạ

    1. Bạn thử với brew chưa? Mac bạn là Mac M1 à? Lỗi như nào? copy log lên nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *