Hướng dẫn:

Tổng hợp tài liệu và thư viện:

Tổng hợp tài liệu C/C++ quý hiếm bằng tiếng Anh và tiếng Việt cho các bạn cần:
https://drive.google.com/folderview?id=0BwFTS1t866z4Sk9wX3BCYkdacUE&usp=sharing
Update:
Share sách:
Cuốn nghệ thuật lập trình mình lượm được 3 tập, cho bạn nào muốn nghiên cứu về thuật toán thì đọc dần.
Đây là link để tải về:
https://drive.google.com/folderview?id=0BwFTS1t866z4ZlF1SU14TW1uUzQ&usp=sharing
-Update 11/7/2016:
Tổng hợp video cho người mới bắt đầu viết C++:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLC23g0SwsnhLKmGoEPJu-jKBZmrzdi1M
—————updated 22/7/2016——————-
Một số loại sách khác:
https://drive.google.com/drive/folders/1QP1GTSpXCnVIYUFt5JY7AtOgsFap1Lup

————updated 29/7/2016—————
Đây là file code của Abstract Factory Design Pattern.
Mình sẽ tạo các video cho các design pattern ở kênh youtobe quen thuộc, mọi người sub để theo dõi nhé.
Đây là những kiến thức thiết thực cho người đi làm dự án. Cho nên những bạn nào muốn theo đuổi ngành IT thì chắc chắn phải biết mấy thứ này.
code:
https://drive.google.com/open?id=0B6ktPfWPemuqU3JGaDJHdmFJNWM