MVVM Rx

Có thể bạn đã sử dụng nhiều library trong dự án IOS của mình. Vậy thường thì bạn có tạo lớp để quản lý cho dễ không? Thực tế mình cũng ít khi làm việc này, chỉ trừ mấy thư viện lớn như request server thôi. Hôm nay chúng ta sẽ học được 1 cách quản lý thư viện mà theo mình đánh giá là ổn, khá logic, clear và đáng học hỏi. Nào cũng ta cùng bắt đầu nhé!

AnalyticsManager

Trong file này tác giả sử dụng 2 thư viện Mixpanel và FirebaseAnalytics.

Thư viện Mixpanel:

https://github.com/mixpanel/mixpanel-iphone

Phần Readme đã mô tả rất rõ cách cài đặt, các bạn đọc và tạo thử 1 project để cài nhé. Mình nghĩ dùng pod để cài là đơn giản nhất.

Chức năng:

  1. Cung cấp event tracking model tốt hơn
  2. Dữ liệu thống kê realtime – thống kê của GA thường mất hàng giờ
  3. Với GA bạn phải tạo ra các funnel trước khi thu thập dữ liệu, còn với Mixpanel bạn có thể xây dựng funnel bất cứ lúc nào.
  4. retention analytics – Cho phép đo lường lượng người dùng mới, sử dụng lại app. Nó cũng cho phép bạn xác định tần suất người dùng sử dụng app, GA không có tính năng này.
  5. Customer support: GA không cung cấp hỗ trợ người dùng chất lượng cao nếu bạn gặp lỗi và không hiểu báo cáo.
  6. Cải thiện độ chính xác dữ liệu
  7. Mobile A/B testing: Mixpanel cung cấp mobile a/b testing, dễ dàng cho người phát triển hoặc không biết kỹ thuật. GA không có chức năng này.
  8. Dữ liệu của bạn được private. Không như GA, Mixpanel không bao giờ sử dụng dữ liệu của bạn cho mục đích quảng cáo.

Các bạn vào đây để đăng ký 1 tài khoản dùng thử:

https://mixpanel.com/

Sau đó đăng ký vào copy key để lưu vào project.

User Avatar

Code Toàn Bug

Code nhiều bug nhiều!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *