Tech

Bạn thực sự không cần phải ghi nhớ mọi thứ bạn đọc vì bạn không phải là một cỗ máy. Bạn sẽ thấy tác dụng tốt của cuốn sách hay mà bạn đã đọc trước đây, cuốn sách mà bạn thậm chí không nhớ nó thực sự nói về cái gì!

Những gì bạn đọc sẽ thay đổi bạn, sẽ thay đổi suy nghĩ của bạn và có thể thay đổi tư tưởng và quan điểm của bạn. Nhưng không nhất thiết phải ghi nhớ từng dòng một.

trường, bạn có thể cần ghi nhớ một số môn học như lịch sử, địa lý và một số môn khoa học…

Cho nên đây là một vài cách để bạn ghi nhớ lâu:

1. Biến nó thành một trò chơi: Hãy thử biến tài liệu học tập của bạn thành một trò chơi để làm cho nó thú vị hơn.

2. Nghỉ giải lao: Điều quan trọng là nghỉ giải lao trong khi học để não của bạn được nghỉ ngơi và cho phép bản thân có thời gian xử lý thông tin bạn đã học.

3. Dạy người khác: Hãy thử giải thích những thứ đang học cho bạn bè hoặc thành viên gia đình. Dạy người khác giúp củng cố sự hiểu biết của bạn và có thể giúp bạn ghi nhớ thông tin tốt hơn.

4. Sử dụng các công cụ ghi nhớ: là các kỹ thuật giúp bạn ghi nhớ thông tin bằng cách liên kết thông tin đó với một thứ khác một cách hài hước, đơn giản. Ví dụ khi học môn hóa học, để học dãy hoạt động hóa học của kim loại, đơn giản nhớ câu:

“Khi nào cần may áo giáp sắt nhớ sang phố hỏi cửa hàng áo phi âu”. – K, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, (H), Cu, Hg, Ag, Pt, Au

5. Tạo liên kết: Cố gắng tạo liên kết giữa thông tin mới và những điều bạn đã biết. Điều này có thể giúp bạn hiểu và ghi nhớ tài liệu dễ dàng hơn.

6. Sử dụng công cụ hỗ trợ trí nhớ: Có rất nhiều công cụ và kỹ thuật bạn có thể sử dụng để giúp bạn ghi nhớ thông tin, chẳng hạn như flashcards, sơ đồ tư duy và Phương pháp Cornell. Thử các cách khác nhau xem cách nào hợp với bạn.

User Avatar

Code Toàn Bug

Code nhiều bug nhiều!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *