hack

Mình sẽ Share ở đây 2 thứ, 1 nơi là Challenger White Box và mình là Team Bug Bounty Hunter Để Chứng Minh thì mình sẽ gắn link Web Code Toàn Bug

Đây là Challenger Black Box mình là Team ranking 14 mình không phải captain vì vậy chỉ có thể nói là xếp hạng thứ 14
User Avatar

Trương

One thought on “Cách để phân tích code của Hacker lỏ đòi HACK WEB cũng dảk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *