bazel

Bazel là gì?

Nói ngắn gọn:

  • Tool do Google viết, dùng để build các project iOS, android, C++… Trong bài viết này chúng tôi tập trung vào iOS.
  • Sử dụng với các project nhiều người làm, tránh conflict khi nhiều người cùng sửa file project xcode
  • Khi dùng bazel, mọi cài đặt trên Xcode đều vô nghĩa.
  • Mọi thứ cài đặt bằng bazel đều effect tới Xcode, y hệt như bạn cấu hình trên Xcode
  • Cấu hình bằng script, nên đòi hỏi dev phải kiên trì đọc tài liệu của nó.
  • Chọn version 4.1.0 vì nó hỗ trợ M1, và là phiên bản mới nhất tính đến thời điểm viết bài này(8/2021)

Hướng dẫn cài đặt

đầu tiên tải file sh của 4.1.0, bấm vào đây:

https://github.com/bazelbuild/bazel/releases/download/4.1.0/bazel-4.1.0-installer-darwin-x86_64.sh

Cho phép quyền thực thi. Bạn dùng terminal cd vào nơi chứa file vừa tải và gõ:

chmod +x bazel-4.1.0-installer-darwin-x86_64.sh

Sau đó gõ tiếp lệnh sau để cài đặt:

./bazel-4.1.0-installer-darwin-x86_64.sh

Cấu hình môi trường bằng lệnh:

export PATH="$PATH:$HOME/bin"

Kiểm tra version để confim là cài đặt thành công bằng lệnh:

bazel --version

Nếu nó ra chữ bazel 4.1.0 thì nghĩa là bạn đã cài đặt thành công.

Bạn có thể cài đặt phiên bản khác bằng cách kiểm tra các release của team bazel ở đây:

https://github.com/bazelbuild/bazel/releases

Lúc đó, phiên bản sẽ tương ứng với file name là bazel-<version>-installer-darwin-x86_64.sh, trong đó version là số hiệu phiên bản hiện có.

Cài đặt bằng Homebrew

Nếu thích Homebrew thì bạn cài như sau:

brew install bazel

Sau đó kiểm tra thành công chưa bằng cách gõ:

bazel --version

Tiếp theo nếu bạn muốn cập nhật lên phiên bản mới nhất của bazel thì gõ lệnh:

brew upgrade bazel

Nếu bạn đọc được tiếng Anh thì đây là phiên bản đầy đủ:

https://docs.bazel.build/versions/4.1.0/install-os-x.html

User Avatar

Code Toàn Bug

Code nhiều bug nhiều!

One thought on “Bazel 4.1.0: Bài 1 – Cài đặt bazel 4.1.0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *